Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παράταση Καταληκτικής Προθεσμίας για Υποβολή Αντιρρήσεων Κατά του Περιεχομένου του Δασικού Χάρτη.

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει για τις  αποφάσεις  της Διεύθυνσης Δασών σχετικά με την παράταση καταληκτικής προθεσμίας  υποβολής αντιρρήσεων /πρόδηλων σφαλμάτων  κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη  στις κοινότητες Μελισσίων ( αρ. πρωτ. 65621/3.6.2021) και Νέας Πεντέλης και Πεντέλης (αρ. πρωτ. 65622/3.6.2021).

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων δημοτών καθώς η καταληκτική ημερομηνία των παραπάνω είναι η 24/12/2021 για τα Μελίσσια  και η 10.1.2022 για την Νέα Πεντέλη και Πεντέλη.

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο