Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους (100 δόσεις) μέχρι 31-12-2019

Δημοσιεύθηκε η Πράξη  Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-9-2019 τεύχος Α): «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» με την παρ. 2 του άρθρου έκτου της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (100 δόσεις) και δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση  έως 31-12-2019.

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SParatasiRythmisisOfilwn.pdf [ ] 102 kB

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο