Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αποζημίωσης πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23 & 24/7/2018

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11042/Α321/ 24-6-2021 (ΑΔΑ 6ΨΑΔ465ΧΘΞ-40Β) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών σας πληροφορούμε ότι   δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β ν.4626/2019 (Α΄  141), αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης ακινήτων, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και 24ης Ιουλίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο