Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2020 –2021

Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει  για την  παράταση των προθεσμιών καθώς και την αύξηση των ορίων των εισοδηματικών κριτηρίων  συμμετοχής στο Πρόγραμμα  Οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021

Συγκεκριμένα το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα

-έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

-έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

-έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και

-έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

 

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

-Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 8/9/2020 –2/10/2020

-Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 6/10/2020

-Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 7/10/2020-9/10/2020

-Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων13/10/2020

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210-8100884 εσωτ. 23,24

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο