Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   13ης/11-8-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

148 1.  Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας και δημοσίευσης διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Παιδικού  Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και του Παιδικού  Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης λόγω άγονης δημοπρασίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
149 2.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης  για χρονικό διάστημα 42 μηνών. ΟΜΟΦΩΝΑ
150 3.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 660lt. ΟΜΟΦΩΝΑ
151 4.  Yποβολή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την παράδοση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης έτους 2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
152 5.  Έγκριση 3ου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πεντέλης 2020-2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις [4] μήνες ακόμα) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 1 κατά

(Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης)

153 6.  Έγκριση 3ου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) 2020-2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για έξι [6] μήνες ακόμα) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 1 κατά

(Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης)

154 7.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
155 8.  Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Κ.Α.Ο. Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ
156 9.  Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
157 10.    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
158 11.    Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 350/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
159 12.    Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 896/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
160 13.    Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 1379/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
161 14.    Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 1516/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
162 15.    Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 2462/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο