Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 29.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  14ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 24.05.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29.05.2024

Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021, για προέλεγχο.

 

ΑΝΕΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
145 1. Εξειδίκευση πίστωσης φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων και εφορευτικής επιτροπής στις επικείμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
146 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόλησης στο Δήμο Πεντέλης με ΑΦΜ:997625176 κατά την περίοδο 2024-2025.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

147 2. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο στα Πλαίσια Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων << Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών  σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση στον άξονα προτεραιότητας 6 ( Α.Π.6) «< Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10μ πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών>> του Χρηματοδοτικού προγράμματος “Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024». ΟΜΟΦΩΝΑ

 

148 3. Εκμίσθωση κυλικείου Δ.Α.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

149 4. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «INCLUSIVESPACES: DESIGNS, TOOLS & FRAMEWORKS FOR CREATING AN ACCESSIBLE & INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENT FOR ALL, FOR NOW & FOR THE FUTURE (inclusiveSpaces) – Σχεδιασμός, εργαλεία και υποδομές για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και χωρίς περιορισμούς περιβάλλοντος για όλους, για το παρόν και το μέλλον» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόσκλησης «HORIZON- CL5-2023-D4-02-05: Αποτελεσματική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακή χρήση» ΟΜΟΦΩΝΑ

 

150 5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ σε κοινόχρηστο χώρο στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

151 6. Αποδοχή δωρεών συνολικού ποσού ύψους 10.500,00 ευρώ. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

152 7. Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού ύψους 60.00,00 ευρώ για την ανάγκη επίβλεψης του Πεντελικού ¨Όρους και των Αλσυλλίων του Δήμου. (drone) ΟΜΟΦΩΝΑ

 

153 8. Αποδοχή δωρεάς ένδυσης και υπόδησης εθελοντικού κλιμακίου ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο