Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζώσης

                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 12.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  15ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 07.06.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11.06.2024

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    
154 1.       Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού κέντρου Μελισσίων και του πνευματικού κέντρου Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
155 2.       Παροχή πληρεξουσιότητας σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου  (Δανειστικό συμβόλαιο στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») και καθορισμός αμοιβής της.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
156 3.       Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 30-6661.006 για την μελέτη με θέμα «Προμήθεια υλικών και εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, στο Δημοτικό κατάστημα Πεντέλης και στον όρχο οχημάτων του Δήμου Πεντέλης» με Α.Μ. 19/2024 Τ.Υ. με προϋπολογισμό 37.200,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24%

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
157 4.       Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 30-6661.006 για την μελέτη με θέμα «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για εργασίες ξηράς δόμησης στο Δήμο Πεντέλης» με Α.Μ. 18/2024 Τ.Υ. με προϋπολογισμό 5.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24%

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
158 5.       Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης των μελετών εφαρμογής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της Πλατείας και των οδικών Τμημάτων που την περικλείουν».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
159 6.       2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
160 7.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2014 Τ.Υ. μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σημειακών Παρεμβάσεων για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ήρας στην Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο