Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζώσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ  28/06/ 2024

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζώσης

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 26.06.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27.06.2024

 
  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
177.2024 Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόκλησης της έκτακτης συνεδρίασης. ΟΜΟΦΩΝΑ
178.2024 Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος Δήμου Πεντέλης και Νομικών Προσώπων του» και παράταση του συμβατικού χρόνου. ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο