Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 17-8-2020 & ΩΡΑ 9:00 -12:00

 

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ  
88/20  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο