Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Η Δήμαρχος Πεντέλης γνωστοποιεί την πρόσληψη με επιλογή δύο (2) Ειδικών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17-09-2019
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 23-09-2019

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο