Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Η Δήμαρχος Πεντέλης γνωστοποιεί την πρόσληψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-10-2019
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 14-10-2019

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο