Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ποια είναι η αλήθεια για την αποχέτευση στην Καλλιθέα Πεντέλης

Η αλήθεια για το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης στην περιοχή της Καλλιθέας Πεντέλης και την μη επίλυση του μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Μετά από αδράνεια και στασιμότητα χρόνων, η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Παλλήνης, αναπτύσσει συντονισμένες δράσεις, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο ο κεντρικός αγωγός της αποχέτευσης και ειδικότερα στα σημεία του στην περιοχή του Γέρακα, ώστε στη συνέχεια να συνδεθεί η περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Παλλήνης Γέρακα, για την κατασκευή των δύο τμημάτων του αγωγού (μήκους 440 μέτρων), στις οδούς Μιτσικέλι και Πεντέλης και στη συνέχεια την κατασκευή, μετά την επικαιροποίηση της μελέτης, του υπόλοιπου τμήματος του αγωγού και του δικτύου εντός της περιοχής της Καλλιθέας.

Επιπλέον, ο Δήμος Πεντέλης θα επιδιώξει η ΕΥΔΑΠ να προβεί στη μελέτη και κατασκευή του συνολικού δικτύου αποχέτευσης και του αποχετευτικού αγωγού στις υπόλοιπες περιοχές της Καλλιθέας, που δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη της ΕΥΔΑΠ. Αυτή θα είναι η τρίτη φάση του έργου στη δυτική πλευρά του οικισμού και κατά μήκος των δύο ρεμάτων.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο