Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης

 Ξανθάκος Ιωάννης

Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης

Τηλέφωνο: 2132050031 και 2132050030