Πολιτική Προστασία

Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης

Ξανθάκος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2132050031 και 2132050030

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης (ΚΕΠΙΧ) 24/7: 2108040580