Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο