Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού και λοιπών Ειδικοτήτων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Δαπάνες Αρχαιολογίας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσο της Πράξης “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Καλλιθέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης” με ΟΠΣ 5075873.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Δαπάνες Αρχαιολογίας» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Καλλιθέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» ΜΕ ΟΠΣ 5075873.

 

Δείτε την Προκήρυξη

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο