Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη  Έντυπο ΕΕΕΣ (σε μορφή .pdf )  Έντυπο ΕΕΕΣ (μορφή .XML) Συγγραφή Υποχρεώσεων Φάκελος μελέτης – Τεχνικά Δεδομένα – Προεκτιμώμενες αμοιβές Έντυπο Οικονομικής

Περισσότερα »