Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 δημοτικών αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Σ.Α.Υ. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Φ.Α.Υ. Περίληψη Διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προμέτρηση Προϋπολογισμός Τ.Ε.Υ.Δ. (με τη μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (με

Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου ΔΚ Μελισσίων για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων – Κοινωφελών Χώρων σε Εφαρμογή του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) »

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  Συγγραφή Υποχρεώσεων  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Περίληψη Διακήρυξης

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή – Ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων δήμου Πεντέλης έτους 2020»

Αντιστοίχιση Άρθρων με Ε.Τ.Ε.Π. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Διακήρυξη Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Έντυπο οικονομικής προσφοράς Περίληψη διακήρυξης Προμέτρηση Προϋπολογισμός Σ.Α.Υ. ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf) ΤΕΥΔ (σε

Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων»

Συγγραφή υποχρεώσεων Έντυπο προσφοράς (σε μορφή .pdf) Έντυπο προσφοράς (σε μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή .pdf) Φάκελος δημόσιας σύμβασης Διακήρυξη Περίληψη

Περισσότερα »