Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσίας “Πρόγραμμα Υλοποίησης Διανοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης”

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 24η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Σύμφωνα με: Απόφαση ΟΕ 107/2020 Μελέτη για

Περισσότερα »

Συλλογή προσφορών για τις οικοδομικές εργασίες στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και  την 16/06/2020 ημέρα Tρίτη και  ώρα  13:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, και αποκλειστικά μέσω email: b-sch-penteli@penteli.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται από την

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τη Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00μμ σύμφωνα με τη Μελέτη 14/2020   και   την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητικά συστήματα

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οστεοφυλακίων για το νεκροταφείο Μελισσίων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «48 προκατασκευασμένες θυρίδες οστεοφυλακίων για το κοιμητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης»με τη διαδικασία της

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικοδομικές εργασίες στο Γυμνάσιο Μελισσίων

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οικοδομικές Εργασίες Γυμνασιο Μελισσίων   και την  Τεχνική Περιγραφή – Οικοδομικές Εργασίες Γυμνάσιο Μελισσίων

Περισσότερα »

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 18/5/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050078 & FAX επικοινωνίας

Περισσότερα »

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19/5/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας

Περισσότερα »