Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΤΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-12-2023

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Απόφαση

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20.000V) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 400V) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 2 Παροχή διευκρινίσεων

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Ιστών για Παιδικές Χαρές και Πάρκα στο Δήμο Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου, του Υποέργου 6 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστική́ς Μελέτης Ορεινού́ Δασικού́ Όγκου Πεντέλης» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155

Απόφαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο