Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ

Απόφαση Διακήρυξη Αντικατάσταση Παραγράφου Διακήρυξης Μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτη Παράρτημα Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτη Τεχνική έκθεση Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ ΕΝΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων “Ιωάννης Καποδίστριας” του Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »