Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ xml Τ.Ε.Υ.Δ. (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip.

Περισσότερα »