Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας 2024

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής διοργανώνει

τακτικά ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας

αίματος και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας.

 

Θεωρώντας ότι η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης

αλλά η ύψιστη προσφορά προς το συνάνθρωπο, ο Δήμος Πεντέλης

ενθαρρύνει τους εθελοντές αιμοδότες να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη

και την ανιδιοτέλεια τους προσφέροντας αίμα, και ορίζει τις ακόλουθες

ημερομηνίες για το έτος 2024 ως ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας:

 

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024 κατά τις ώρες 09.30-13.00

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο (Αλ. Παναγούλη 9 Μελίσσια)

 

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024 κατά τις ώρες 9.30-13.00

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο (Αλ. Παναγούλη 9 Μελίσσια)

 

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024 κατά τις ώρες 09.30-13.00

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο (Αλ. Παναγούλη 9 Μελίσσια)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο