Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση: Διεξαγωγή Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πεντέλης έτους 2023

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος μας θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής έως 28.02.2023 για όλες τις εμποροπανηγύρεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ για τη δημόσια κλήρωση θα βγει ανακοίνωση

α/α        ΕΟΡΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

     ΕΟΡΤΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΜΠΟΡΟ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

1. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΙΣΣΙΑ   23.04.2023  

22.04.2023

23.04.2023

2. ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ   ΜΕΛΙΣΣΙΑ 21.04.2023  

20.04.2023

21.04.2023

3. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ   ΠΕΝΤΕΛΗ 05.06.2023  

03.06.2023

04.06.2023

05.06.2023

 

4. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   ΜΕΛΙΣΣΙΑ     17.07.2023  

16.07.2023

17.07.2023

5. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ     26.07.2023  

25.07.2023

26.07.2023

6. ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ    30.07.2023  

29.07.2023

30.07.2023

7. ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 (3 θέσεις μόνο για καλαμπόκια κλπ)

ΠΕΝΤΕΛΗ 15.08.2023 15.08.2023

 

Αίτηση 2023 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο