Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής – 01/03/2024

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο