Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πεντέλης

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Κ.Δ.Β.Μ. Πεντέλης, 4-8-2022

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πεντέλης

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πεντέλης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

  ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 Χ Χ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 25 Χ Χ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25 Χ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (social media) 25 Χ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 Χ Χ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 Χ Χ
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50 Χ Χ
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α2 50 Χ Χ
ΒΑΣΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α1 50 Χ Χ
ΒΑΣΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α2 50 Χ Χ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 25 Χ Χ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 25 Χ Χ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ : ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 25 Χ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 25 X Χ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50 Χ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50 Χ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 Χ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,

ΔΙΑΔΙΚΤΥO, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ Κ.Λ.Π.)

25 Χ X
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 150 Χ
«ΧΑΙΝΗΔΕΣ» ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Δήμο Πεντέλης:

Τηλ. : 213.214.0538 και 0540 (΄Ωρες : 09.00 – 14.00)

Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 22 – 15239  Νέα Πεντέλη

Email: thireou@melissia.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

Kάντε Αίτηση 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο