Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει ότι από το 2012 έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή , σχετικά με την πολιτική ισότητας .

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί  στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και τη σύσταση που προβλέπονται  στο άρθρο 6 του ν. 4604/2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν. 3852/2010,

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη :

 • Έναν /μια (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο,
 • Έναν/μια (1) Δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • Έναν/μια (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,
 • Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
 • Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,
 • Έναν(1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,
 • Έναν εκπρόσωπο των γυναικείων οργανώσεων της περιοχής,
 • Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων .

Για το λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:

 • Τοπικούς εμπορικούς/επαγγελματικούς συλλόγους και συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Ενώσεις Συλλόγων Γονέων του Δήμου
 • Τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/ φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
 • Εμπειρογνώμονες δημότες/ισσες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πεντέλης με τους εξής τρόπους :
 • Εγγράφως με αίτησή τους στο Δήμο Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α
 • Με e-mail στη διεύθυνση info@penteli.gov.gr

Ακολούθως η  Επιτροπή Ισότητας θα συγκροτηθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2108100884.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο