Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Σύγκλησης της 06ης έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο