Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Σύγκλησης 17 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο