Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – Καλαμβόκη 2Α- στα Μελίσσια,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του ν. 1566/85 και την
Δ4/86/11-2-1987 του ΥΠΕΠΘ, στις 20/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00,
προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

α. Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄ τάξη Λυκείου-Όρια Σχολικών
Μονάδων

β. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2020-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Δημοτική Σύμβουλος

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο