Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης έκτακτης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Την 14η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο