Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

18 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ 2020

Την 17η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση ΔΕΠ 1/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο