Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2021

Την 25η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο