Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με Πρόσκληση 1/2022 ΔΚΝΠ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο