Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 10ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 30η του μηνός Μάϊου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 10/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο