Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 -12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 10/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο