Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 11ης Ο.Ε. 2023

Την 16η του μηνός Μάιου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 11/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο