Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 08η του μηνός Μάιου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 11/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο