Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 10η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 -13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 11/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο