Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 14η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 12/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο