Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 10η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 12/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο