Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

19 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 13ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 27η του μηνός Ιουλίου 2022 ημέρα Τέταρτη  και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 13/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο