Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 16η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 13/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο