Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Οκτωβρίου 2021

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 16η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 13/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο