Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με Πρόσκληση 13/2022 ΔΚΝΠ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο