Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 14ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 2η του μηνός Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 14/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο