Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 15/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο