Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 16ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 11η Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 16/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο