Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 16ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 16/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο