Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ, σύμφωνα με Πρόσκληση 16/2022 ΔΚΝΠ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο