Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 17ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 17η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 17/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο