Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 18/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content