Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 18/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο