Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 16η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρες από 09:00 – 14:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 19/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο