Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 19ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 19/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content